[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

8 different matching expressions found:

delay halogatás
késedelem
késleltetés
to delay elhalaszt
feltartóztat
késleltet
lassít
it brooks no delay nem tűr halasztást

Searching the extension dictionary:

14 different matching expressions found:

delay késleltet
delayed késletetett
késés
delayed-action időzített
delaying force halasztó hatály
cannot be delayed nem halasztható el
allows of no delay nem tűr halasztást
due to (the delay) (a késés) miatt
delay of payment (EU) fizetési késedelem (EU)
delayed delivery (EU) késedelmes szállítás (EU)
delay in payment (PHARE) fizetési haladék (PHARE)
delayed delivery (PHARE) késedelmes szállítás (PHARE)
delays in performance (EU) késedelmes teljesítés (EU)
delays in performance (PHARE) késedelmes teljesítés (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!