[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

40 different matching expressions found:

megold to clear up
to decipher
to loose
to resolve
to settle
to solve
to sort out
to tackle
to work out
megoldás expedient
key
result
solution
megoldoz to unknot
megoldások key
megoldható soluble
solvable
megoldódik to work out
megold vmit to wrap sg up
nem megoldás far from a solution
megoldhatóság solubility
solvability
megoldhatatlan inextricable
insolvable
rossz megoldás maladjustment
problémát megold to solve a problem
kisegítő megoldás makeshift
recourse
végső megoldásként in the last resort
megoldást követelő insistent
megoldás (feladaté) answer
legkönnyebb megoldás line of least resistance
számtanpéldát megold to do a sum
to solve a problem
nehéz ügyek megoldója trouble-shooter
megold (számtanpéldát) to work
egyáltalán nem megoldás far from a solution
egyszerűsített megoldás short cut
közbeeső megoldást választ to jump between the horns of a dilemma
közbenső megoldást választ to take a middle course

Searching the extension dictionary:

15 different matching expressions found:

megold solve
megoldás dénouement
resolution
megoldódik be settled
megoldatlan unresolved
unsolved
megoldhatatlan defy solution
jól megold vmit get sth right
nehézség megoldása disposal of a difficulty
megoldja a problémát answer a problem
második legjobb megoldás next best thing
jól megold, megcsinál vmit do sth well
gyógyir, megoldás, orvoslás remedy
megoldási változatok (PHARE) variant solutions (PHARE)
megoldás (összeesküvésé, bonyodalomé) dénouement

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!