[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

30 different matching expressions found:

bench alagútszelvény
alapárok
bakállvány
bírói szék
bíróság
előresiető vágat
fejtési lépcső
fejtési szelet
gázgyári retortacsoport
gépágy
húzópad
kimosási padka
kőfejtő pászta
lóca
munkaasztal
munkapad
mérőpad
nívó
pad
rézsűpad
szerelőpad
szint
szénpad
terasz
állandósított alappont
benchmark magassági pont
szintjel
bench lathe asztali eszterga
műszerész esztergapad
bench-scale laborméretű

Searching the extension dictionary:

12 different matching expressions found:

benchmark mérce
Benchmark tesztfeladat
teljesítményvizsgáló program
teljesítmény-értékelés
összehasonlítási/viszonyítási alap
határeset
back bench alsóházi képviselő helye a parlamentben
bench-mark magassági pont
test bench próbapad
turn-bench esztergapad
bench warmer tartalék játékos
to benchmark against.... viszonyít vmihez

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!