[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

19 different matching expressions found:

frustrate hasztalan
hiábavaló
hiú
meghiúsult
frustrated csalódott
to frustrate meghiúsít
útját állja vminek
hatálytalanít
közömbösít
megbuktat
romba dönt
semlegesít
érvénytelenít
útjában áll vminek
to frustrate sy csalódást okoz vkinek
elgáncsol
megakadályoz vkit
megzavar vkit
to be frustrated meghiúsul

Searching the extension dictionary:

2 different matching expressions found:

frustrate meghiúsít
frustrated nyugtalan, ideges, feszült

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!