[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

16 different matching expressions found:

to fail cserbenhagy
elmarad
hiányzik
kudarcba fullad
leromlik
megbukik
megbuktat
meghibásodik
meghiúsul
mulasztást követ el
nem sikerül
nem üti meg a mértéket
to fail to do sg nem tesz meg vmit
foredoomed to failure eleve kudarcra ítélt
eleve elhibázott
to fail in one's duty nem teljesíti a kötelességét

Searching the extension dictionary:

9 different matching expressions found:

fail to do elmulaszt megtenni/nem tesz meg
fated to fail bukásra ítélt
fail to do sth nem végez el valamit
i fail to see why nem értem miért (nem)
he failed to appear nem jelent meg
doom / -ed to failure bukásra van itélve
foredoomed to failure kudarcra van ítélve
don't fail to let me know el ne felejtsd velem közölni
it cannot fail to be seen nem lehet nem észre venni

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!