[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

66 different matching expressions found:

dim bizonytalan
borús
elmosódott
fakó
félhomályos
fénytelen
gyenge
halvány
homályos
komor
ködös
nem valami előkelő
sápadt
sötétes
tompa
dime tízcentes
dimly homályosan
dimple gödröcske
dimwit seggfej
to dim elhalványodik
elhomályosul
elhomályosít
homályosul
homályosít
lesötétít
letompít
megfakul
sötétít
tompít
dimness ború
homály
komorság
dimpled gödrös
dim idea ködös elképzelés
zavaros elgondolás
dim sound elhaló hang
halk hang
to dimple gödröket képez
gödrössé válik
diminution csökkenés
csökkentés
fogyatkozás
kisebbedés
kisebbítés
diminutive csepp
kicsinyítő
kicsinyítő képző
pöttöm
to dim out letompít
részlegesen elsötétít
to diminish csökkent
csökken
fogy
to grow dim elhalványul
elhomályosul
elhomályosodik
elmosódik
megfakul
to dim the headlights tompított fényre vált
leveszi a fényt
two-dimensional figure síkidom
three-dimensional figure geometriai test
to take a dim view of sg sötét színben lát vmit
nem sokat remél vmitől
nem sokat vár vmitől
pesszimista vmit illetően

Searching the extension dictionary:

28 different matching expressions found:

dim hülye ; sötét alak
halvány, gyenge, tompa
dimly halványan
DimASS XPEHBAM
dimmed tompított
dimmer homályos
dimple arcgödör
dim out részlegesen elsötétít
dim-out elsötétítés
dimmest homályos
dimming tompított fényszóró
dimples gödröcske (arcon)
diminish kisebbít
lecsökken
grow dim elhomályosul
dimension dimenzió
dime-novel olcsó (ponyva)regény
dime-store filléres áruház
dimensions méret
diminished csökkentett
two-dimensional kétdimenzós
linear dimension hosszméret
dimmed headlights tompított fényszóró
three-dimensional térhatású
dim the headlights tompított fényre vált
take a dim view of nem sok jót vár tőle
of great dimensions nagyszabású
golf ball (w. 336 dimples) golflabda (336 gödröcskével)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!