[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

73 different matching expressions found:

kicsi dinky
little
minor
petit
pint-sized
puny
pygmy
scrimp
scrimpy
skimpy
slight
small
tiny
kicsiny pygmy
kicsikar to exact
to extort
to extract
to rack
to wheedle out of
kicsihol to strike out
kicsinál to zonk
kicsípett dandified
kicsinylő derogatory
kicsinyes fault-finding
narrow
narrow-minded
petty
petty-minded
túl kicsi much too small
kicsicsáz to doll sg up
to jazz up
kicsinyel to pan
kicsiszol to polish
kicsipkéz to scallop
egy kicsit a bit
trifle
kicsinyítő diminutive
kicsi béka froggy
kicsírázás germination
kicsinosít to groom
kicsinyesen begrudgingly
meanly
kicsi dolog mite
kicsipkedés picking
a kicsinyek the little ones
kicsinyesség fault-finding
fussiness
kicsinosítás getting up
kicsipkézett scalloped
kicsinyeskedő fussy
niggling
kicsinál vkit to do in
kicsípi magát to doll oneself up
to preen oneself
to put on one's best bib and tucker
to smarten oneself up
to spruce oneself up
kicsiben elad to retail
még egy kicsit some more
kicsípte magát to be dressed up to the knocker
to be in full feather
kicsinyeskedik to fuss
kicsiben elkel to retail
rendkívül kicsi atomic
egy kicsit édes sweetish
kicsi az értéke to be little worth
to be worth little
kicsinyítő képző diminutive
végtelenül kicsi infinitesimal
várj egy kicsit! soft!
kicsiben játszik to play low
kicsinyes hiúság vainglory
túlzó kicsinyítés litotes

Searching the extension dictionary:

27 different matching expressions found:

kicsikar extort
force from
kicsiben in little
kicsinyes fussy
small-minded
kicsinált put-up
egy kicsit a little bit
kicsi, kevés little
kicsi(ny)ség littleness
smallness
kicsípi magát doll oneself up
dress up to the nines
smarten oneself up
toff oneself up
kicsípte magát dressed up to the nines
kicsinyes(ség) fault-finding
kicsit ütődött he is not all there
kicsípni (növ) pinch out (növ)
kicsit hazudós something of a liar
csak egy kicsit just a little
kicsinyes(kedő) pettifogging
várj egy kicsit wait a bit
szeretlek kicsim i love you baby
enyhén, kicsikét lightly
még egy kicsi(t) more / some -
some more
kicsiben játszik play low

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!