[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

14 different matching expressions found:

érdekel to concern
to interest
to intrigue
érdekelt concerned
interested
érdekeltség stake
nem érdekelt disinterested
uninterested
nem érdekel! i don't care!
érdekelt vmiben have a share in sg
mindenben érdekelt to be in on everything
érdekelve van vmiben have a stake in sg
to be bound up in sg
személyesen érdekelt vmiben have an ox to grind

Searching the extension dictionary:

22 different matching expressions found:

érdekelt interested in
Nem érdekel I don't care!
kit érdekel? care / who -s?
érdekelt fél interested party
érdekellentét conflict of interest
érdekelve van have a share in
érdekelt benne have a stake in
érdekel; kamat interest
az érdekelt felek the parties concerned
anyagi érdekeltség vested interest
érdekelve van benne be a party to
nem érdekel ki vagy i don't care who you are
mindenben érdekelve van be in on everything
"ez hidegen hagy/nem érdekel" that doesn't appeal to me
érdekeltség kinyilvánítása (EU) expression of interest (EU)
érdekellentét, összeférhetetlenség (PHARE) conflict of interest (PHARE)
érdekeltség (in vmiben), köze (vkinek vmihez) concern
vállalkozás, vállalat, érdekeltség, cég, érdekhálózat, konszern concern
érdekeltséget kinyilvánító levél - Valamely Phare projektben vagy szerződésben való részvételi szándékot jelzi. (PHARE) letter of interest (PHARE)
az érdekeltség kinyilvánítása - Az az aktus, amikor egy cég vagy szervezet kinyilvánítja valamely Phare szerződésben való érdekeltségét. Történhet spontán, avagy felhívásra. (PHARE) expression of interest (PHARE)
pályázati felhívás - Az a dokumentum, amellyel a szerződő hatóság az érdekelt cégeket vagy szervezeteket felhívja, hogy tegyenek egy Phare-szerződésre ajánlatot. Egységesített formában tartalmazza az ajánlat benyújtásának feltételeit, a feladatmeghatározá invitation to tender (PHARE)
nyílt ajánlat - Nyílvános versenytárgyalási eljárás, amelynél valamennyi érdekelt fél benyújthatja pályázatát. Elsősorban szállítási szerződéseknél használatos. Az Európai Bizottság az ajánlati felhívást az EU hivatalos közlönyében teszi közzé. A pályázat open tendering (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!