[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

81 different matching expressions found:

érint to affect
to concern
to feel, felt
to hit
to hit, hit
to shave
to skim
to touch
to touch on
to touch upon
érintő tangent
érintői tangential
érintés touch
érintésre at a touch
érintkező interlocking
osculant
érinthető tangible
touchable
érintkezés association
contact
intercourse
osculation
érintetlen intact
inviolate
untouched
virgin
érintkezik to associate
to assort with
to consort with
to mix
to touch
érint vmit to respect
érintőleges oscular
osculatory
érintővonal tangent
érintkeztet to bring into contact
kissé érint to tincture
to tinge
érintkeztető contactor
mélyen érint to get under one's skin
nem érintett untouched
untouched upon
érintési pont point of osculation
kikötőt érint to call at a port
to touch at a port
orrával érint to nose
to nuzzle
vonalat érint to osculate with a line
érinthetetlen untouchable
gyenge érintés tip
szájával érint to mouth
nemi érintkezés coition
coitus
közelről érintő near
érintkező csúcs toe
érzékenyen érint to be hard hit
érintkezésbe lép to contact
to get in touch with sy or sg
to make contact
szárnyával érint to wing
érinthetetlenség untouchability
érintkező felület interface
emberi érintkezés passages
érintkezik vkivel to cope
to socialize with sy
to trade with sy
kelletlenül érint to offend
több államot érintő interstate
nem érintkezik vkivel to be out of touch with sy
érzékenyen érint vkit to come home to sy
to cut sy to the quick
to sting sy to the quick
érintetlenül hagy vmit to leave sg untouched
pénisz érintése szájjal fellatio
érintkezésbe lép vkivel to get on to sy
nem érintkezik senkivel to keep to oneself
kényes kérdéseket érint to tread on delicate ground
érintkezésben van vkivel to be in touch with sy
érintő (húros hangszeren) fret
érzékeny kérdéseket érint to tread on delicate ground
érintkezési lehetőség nélküli incommunicado

Searching the extension dictionary:

19 different matching expressions found:

érint osculate
touch on
touch upon
érintett affected
concerned
érintkező osculatory
(meg)érint touch
touch at
érinthetetlen impalpable
érintkezésbe lép enter communication
get ahold of
into communication
résztvevő,érintett stakeholder
nem érinti a lényeget beside the mark
vonatkozik, érint, tartozik concern 2.
felszines, lényeget nem érintö superficial
mindkét félre érvényes/mindkettőnket egyaránt érinti that cuts both ways
érint, vonatkozik (vmire, vkire), illet, tartozik (vkire) to concern
partnerországok - Az Európai Unió 3906-/89 sz. Rendeletében felsorolt, a Phare-program által érintett országok (PHARE) Partner Countries (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!