[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

32 different matching expressions found:

import fontosság
horderő
import
árubehozatal
értelem
imports import áruk
külföldi áruk
importer importőr
important fontos
jelentős
to import behoz
importál
importance fontosság
importation behozatal
import
importálás
importunate okvetetlenkedő
sürgető
sürgős
tolakodó
importunity alkalmatlankodás
háborgatás
sürgető kérés
to importune erőszakosan könyörög
nyakára jár
zaklat
all-important mindennél fontosabb
unrequited imports külföldi ajándékküldemények
of capital importance nagy fontosságú
döntő fontosságú
to play an important part fontos szerepet játszik
position of the highest importance rendkívül fontos állás

Searching the extension dictionary:

16 different matching expressions found:

import import; importál
imported importált
import duty behozatali vám
all-important nagyon fontos
importance of "annak a jelentősége, hogy"
import licence behozatali engedély
self-important beképzelt
self-importance beképzeltség
of great importance nagy jelentőségű
of primary importance alapvető fontosságú
very important person nagyon fontos személy(iség)
of especial importance elsőrendű fontosságú
of the last importance rendkívül fontos
of the utmost importance rendkívül fontos
of the highest importance rendkívül fontos
be full of his own importance el van telve a saját fontosságával

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!