[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

73 different matching expressions found:

prod döfés
lökés
ösztöke
döfő ár
hegyes szerszám
nyárs
tüske
ütés
prodigy csoda
csodálatos esemény
csodálatos tehetség
produce termék
termény
termés
terméshozam
product gyártmány
készítmény
szorzat
termék
termény
to prod döf
piszkál
sarkall
taszít
ösztökél
beszúr
döfköd
noszogat
nógat
szurkál
tapogat
unszol
ösztönöz
átszúr
producing okozó
prodigious bámulatos
csodálatos
óriási
production termelés
to produce alkot
bemutat
előidéz
előállít
felmutat
gyárt
hoz (kamatot)
kiad
létesít
létrehoz
okoz
színre hoz
szül
terem
termel
end product végtermék
farm produce mezőgazdasági termények
home product hazai termék
prodigiously bámulatosan
csodálatosan
producing of kiváltás
productivity termelékenység
termőképesség
termékenység
dairy product tejtermék
gross produce nyershozam
prodding tool lyukasztóvas
ár
infant prodigy csodagyerek
inland produce hazai termék
productiveness termelékenység
termőképesség
termékenység
mass production tömegtermelés

Searching the extension dictionary:

27 different matching expressions found:

prod döf(és)
prodigy csodagyerek
produce teremt, létrehoz, gyárt, termel
megteremt
product termék, áru
prodigal pazarló
produced termelt
producer gyártásvezető
gyártó
produces termel
products termékek
by-product melléktermék
production gyártás, termelés
productive eredményes
end-product végtermék
prodigality bőkezűség
farm produce mezőgazdasági termékek
food product élelmicikk
prodigal son tékozló fiú
product line termékcsalád
termékcsoport
gyártmánystruktúra
dairy-produce tejtermék
be prodigal of bőkezűen bánik
garden-produce kerti termény(ek)
non-productive nem termelő
producer goods termelési javak

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!