[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

73 different matching expressions found:

terminal csatlakozás
csatlakozóvég
csatlakozópont
fejpályaudvar
félévi
határ-
határidő-
határoló
huzalkapocs
huzalszorító
huzalvégződés
időszaki
kapocs
kivezetés
negyedévi
szegélyező
szorító
számítógép-terminál
szélső
tetőző
vmit befejező dolog
vég
vég-
végső
végtetőző terminális
végződés
végállomás
záró
záródísz
záróvizsga
ágtetőző
terminals célállomási kezelési költségek
terminally a végén
félévenként
minden félév végén
minden negyedév végén
negyedévenként
végül
air terminal városi iroda (légitársaságé)
eye terminal késél-végződés
terminal bud csúcsrügy
terminal cap biztosítósapka
terminal fees félévi tandíj
negyedévi tandíj
terminal leaf szártetőző levél
ágtetőző levél
terminal pole végpózna
terminal rent negyedévi lakbér
clamp terminal biztosítószorító
biztosítóaljzat
spade terminal késél-végződés
terminal leave végleges elbocsátás
idő előtti végleges elbocsátás
terminal point végállomás
terminal screw csatlakozócsavar
terminal stage végfokozat
kiömlőfokozat
terminal letter szóvégi betű
terminal disease végzetes betegség
terminal moraine végmoréna
homlokmoréna
terminal phalanx végső ujjperc
végső ujjperec
terminal product végtermék
terminal ornament záródísz
terminal amplifier végerősítő
terminal insulator huzalvég-szigetelő
leágazási szigetelő
kivezetés-szigetelő
terminal examinations félévi vizsgák
negyedévi vizsgák
kollokviumok
to spark across the terminals csatlakozásnál ívet húz

Searching the extension dictionary:

14 different matching expressions found:

terminal végállomás; vég(zödés)
air terminal városi iroda
coach terminal távolsági buszpályaudvar
slave terminal kiszolgáló terminál
terminal block kapocstest
terminal cover kapocsfedél
terminal input saját terminál
terminal screen végberendezés képernyője
terminal equipment végberendezés
credit-card terminal hitelkártyával vezérelt terminál
interactive terminal párbeszédes végkészülék
intercepted terminal "adatbevitel lehetséges, de fogadni nem tud a terminál"
terminal control program terminálvezérlő program
terminal screen management képernyőkezelés

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!