[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

65 different matching expressions found:

mount emelvény
foglalat
hegy
hátasló
keret
tartó
állvány
mounty kanadai lovasrendőr
mounted felszerelt
felállított
lovas
ráerősített
traktorra függesztett
mountain hegy
nagy halom
nagy rakás
nagy tömeg
to mount beállít
felemelkedik
felmegy
felmászik
felragaszt
felszerel
felállít
felül
felültet
meghág
montíroz
mountainer alpinista
hegylakó
hegymászó
mountebank kókler
sarlatán
szédelgő
szélhámos
mountaineer alpinista
hegymászó
hegylakó
mountainous hegyes
hegymagasságú
óriási
mountaintop hegytető
hegycsúcs
mountain ash veres berkenye
mountain dew kisüsti
side-mounted oldalára szerelt
mountain goat hegyi kecske
mountain lion puma
mountain peak hegycsúcs
mounted paper felvont papír
vászonra ragasztott papír
mountain chain hegylánc
mountain range hegylánc
mountaineering hegymászás
sziklamászás
alpinizmus
mounted combat lovas ütközet
mounted police lovasrendőrség
mounted orderly lovas hírvivő
lovas küldönc
mounted infantry lovasított gyalogság
range of mountains hegylánc
mountain entrapment vízmosás-kötés
to mount an offensive támadást indít
to mount the scaffold vérpadra lép

Searching the extension dictionary:

13 different matching expressions found:

mount felszerel
mounted lovasított
mounter szerelő
mounting felszerelés
mountain dew kisüsti (whisky)
mounted tour lovastúra
silver-mounted ezüstkeretes
mountain fastness fellegvár
mount an offensive támadást indít
high-mounted stop lamp kiegészítő féklámpa
mountain of difficulties tömérdek nehézség
carpathian / the - mountains kárpátok
make a mountain out of a molehill bolhából elefántot csinál

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!