[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

12 different matching expressions found:

storage elraktározás
raktár
raktárhelyiség
raktározás
tárolás
tárolási díj
cold storage hűtőházi raktározás
mélyhűtés
storage tank olajtartály
storage closet lomtár
kis bolt
storage battery akkumulátortelep

Searching the extension dictionary:

18 different matching expressions found:

storage (EU) raktározás (EU)
storage tank gyűjtőtartály
storage unit tárolóegység
storage (növ) tárolás (növ)
storage layout tárolási szerkezet
storage (PHARE) raktározás (PHARE)
storage battery akkumlátor
virtual storage látszólagos tárkezelést megvalósító operációs rendszer
storage map file lemez blokk foglaltsági térkép
storage allocation tárkiosztás
storage life (növ) tárolhatóság tartama, eltarthatóság ideje (növ)
tárolhatóság, eltarthatóság tartama (növ)
storage protection tárvédelem
mass storage device nagy háttértároló
dynamic storage allocation dinamikus tárkijelölés
optical storage information lézeres tároló
virtual storage access method adatkezelési módszer közvetlen elérésű tárolón
controlled atmosphere storage (növ) tárolás szabályozott (növ)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!