[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

15 different matching expressions found:

far-flung hatalmas
messze szétágazó
messze szétterjedő
messzenyúló
nagy kiterjedésű
nagyvonalú
széleskörű
to fling, flung csapkod
dob
földhöz vág
hajít
levet
leterít
rúgkapál
vet

Searching the extension dictionary:

2 different matching expressions found:

flung (el)hajított
far-flung kiterjedt

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!