[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

80 different matching expressions found:

to loose elold
elsüt (fegyvert)
felold
kibont
kiold
meglazul
megold
to loosen felbomlik
kibomlik
kibont
kitágul
meghajt (hasat)
meglazul
meglazít
to cut loose elszabadul
to get loose kibomlik
meglazul
elszabadul
kienged
kioldozódik
kioldódik
kitágul
leoldozódik
leválik
szétnyílik
to loosen up bemelegít
lazít
to come loose kibomlik
meglazul
kienged
kioldozódik
kioldódik
kitágul
leoldozódik
leválik
szétnyílik
to work loose meglazul
to break loose elszökik a pórázról
elszabadul
kitör
to go about loose kószál
szabadon jár-kel
szabadon jön-megy
sétál
to be on the loose csavarog
nők után szaladgál
laza életmódot folytat
kujtorog
léháskodik
nőzik
to go on the loose sétál
kószál
szabadon jön-megy
szabadon jár-kel
to loose one's head elveszti a fejét
to be at a loose end bizonytalan helyzetben van
elfoglaltság nélkül van
foglalkozás nélkül van
to lead a loose life kicsapongó életet él
kicsapongó életmódod folytat
szabados életmódot folytat
züllött életet él
züllött életmódot folytat
to let the dog loose szabadjára ereszti a kutyát
szabadon ereszti a kutyát
to shake a loose leg könnyelmű életet él
szabados életet él
to work itself loose eloldódik
to be at the loose end elfoglaltság nélkül van
bizonytalan helyzetben van
to play fast and loose lelkiismeretlenül cselekszik
nem vall színt
to ride with a loose rein szabadjára engedi a gyeplőt
szabadon engedi a gyeplőt
he tried to get his hand loose megpróbálta kiszabadítani a kezét
to let loose one's indignation szabad folyást enged felháborodásának
szabad folyást enged megbotránkozásának
to play fast and loose with sy bolondít vkit
to leave everything at loose ends mindent elintézetlenül hagy
mindent szanaszéjjel hagy

Searching the extension dictionary:

One matching expression found:

to loosen up felenged

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!