[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

70 different matching expressions found:

end befejezés
befejező rész
cél
határ
maradék
vég
végcél
végpont
végződés
endo- bel-
belső
end on hátuljával vmi felé
végével vmi felé
ending befejezés
befejeződés
halál
képző
rag
vég
végződés
on end egyfolytában
felállítva
élére állítva
to end befejez
befejeződik
bevégez
bevégződik
lezár (vitát)
megszűnik
megszüntet
véget vet
véget ér
végződik
end use végső felhasználás
endemic helyi jellegű
helyi járvány
népbetegség
endgame végjáték
endless se vége se hossza
szűnni nem akaró
végtelen
fag end csikk
fag-end csikk
dead end zsákutca
endeavor erőfeszítés
igyekezet
törekvés
endorsee forgatmányos
endorser forgató
enduring kitartó
maradandó
tartós
állhatatos
left end balszélső
rear end alfele vminek
altáj
fenék
hátsórész
rear-end hátsó vég
hátsó rész
to endow adományoz
alapít
alapítványt tesz
felruház (tehetséggel)
járadékot biztosít
kiházasít
warp end láncfonal
year-end évvége
évvégi
endearing gyengéd

Searching the extension dictionary:

30 different matching expressions found:

end vége
vég, befejezés; befejez
ends végek
ended befejezett
endow alapít(ványt tesz)
endue megáld
end by azzal végződik
end in azzal végződik, hogy
end on végével/hátuljával
end up végez
endear megszerettet
endure elvisel
on end élére állítva/egyfolytában
to end véget érni
up-end feláll
endemic helyi
endorse láttamoz
endways hosszában
endwise hosszában
fag-end maradék
the end a vége
book-end könyvtámasz
butt-end bunkó vastag vége
dead-end zsákutca
end item végtermék
end user végfelhasználó
endanger veszélyeztet
head-end (kábeltelevízió) fejállomás
tail-end a legvége
to endow ellát

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!