[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

67 different matching expressions found:

tail alfele vkinek
altáj
csaj
detektív
far
fark
farok
fenék
hekus
hátsórész
kopó
kíséret
közösülés
nyomozó
picsa
pina
punci
segg
szárny (kabáté)
uszály (ruháé)
utóörökösödési korlátozás
vég
végződés
írás (érmén)
tails frakk
tailor szabó
to tail farokkal ellát
folyásirányba fordul
lecsutkáz
megfigyel vkit
nyomon követ
végződéssel ellát
tailspin farok dugóhúzó
lapos dugóhúzó
örvényvonal
tail-coat frakk
taillight farlámpa
farvégi helyzetlámpa
hátsó lámpa
hátsó jelzőlámpa
hátsó helyzetlámpa
tatlámpa
to tailor célnak megfelelően átalakít
készít
szab
tail light hátsó lámpa
to tail in beereszt
to tail on hozzácsatol a végén
hozzáerősít a végén
tailor seat törökülés
to tail off elhal
elinal
elritkul
elsiet
elvékonyodik
lemarad
swallow-tail fecskefarok
frakk
tail of hair copf
varkocs
to tail away elhal
elritkul
elvékonyodik
lemarad
to turn tail elinal
sarkon fordul

Searching the extension dictionary:

33 different matching expressions found:

-tailed -farkú
ox-tail ökörfark
tail in beereszt
tail on hozzáerősít
tailing salak
fox-tail rókafarok
rat-tail patkányfarok
tail off elsiet
tail-end a legvége
tailgate túl közel menni egy másik járműhöz, rávezetni
tailless farkatlan
tailpipe kipufogócső
plow-tail ekeszarv
pony-tail lófarok
tail away elritkul/elvékonyodik
tail-lamp hátsólámpa
tail-race malomzúgó
tail-spin dugóhúzó
tail-wind hátszél
tailoress szabónő
tailoring szabászat
turn tail sarkon fordul
cat's-tail nádbuzogány
rat-tailed patkányfarkú
tail after uszályként követ
tail-board hátsó saroglya
tail-light hátsólámpa
tail-piece toldalék
tail-shaft farokszerkezet
plough-tail ekeszarv
tailor-made mérték után készült
személyre szabott
méretre szabott

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!