[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

30 different matching expressions found:

to tail farokkal ellát
folyásirányba fordul
lecsutkáz
megfigyel vkit
nyomon követ
végződéssel ellát
to tailor célnak megfelelően átalakít
készít
szab
to tail in beereszt
to tail on hozzácsatol a végén
hozzáerősít a végén
to tail off elhal
elinal
elritkul
elsiet
elvékonyodik
lemarad
to tail away elhal
elritkul
elvékonyodik
lemarad
to turn tail elinal
sarkon fordul
to tail after uszályként követ
to wear tails frakkot hord
to top and tail megtisztít
tisztít
to keep one's tail up nem veszti el a bátorságát
to twist the tail of sy bosszant vkit

Searching the extension dictionary:

No matching expressions found.


Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!