[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

81 different matching expressions found:

shoot csúszda
hajtás (növényen)
lövés
nyilallás
sarjadék
surrantó
szemétlerakó
vadászat
vadászterület
vadásztársaság
zuhogó
shooting céllövészet
elszáguldás
előtörés
fakadás
felbuggyanás
felvétel
fogzás
folyó sebes szakasza
forgatás
főbelövés
gyalulás
hasogató fájdalom
kihajtás
kikelés
kitörés
kivetés
lelövés
lövés
lövészet
meglövés
nyilallás
suhanás
száguldás
tüzelés
vadászat
vadászterület
vadászati jog
zúgó
átkelés
shoot-out tűzharc
to shoot at rálő
to shoot up felcseperedik
felnő
felröppen
felszáll
felszökken
szárba szökik
bamboo shoot bambuszrügy
shooting war melegháború
tényleges hadviselés
to shoot off eliramodik
ellő (testrészt)
to shoot out előtör
kicsap
kilövell
kiront
spriccel
shooting iron lőfegyver
revolver
shooting star hulló csillag
to shoot away ellő
ellövöldöz
to shoot down lelő
rifle shooting lövészet
shooting lodge vadászlak
shooting-stick botszék
egyengetőfa
egylábú vadászszék
hajtófa
ékverőfa
to go shooting vadászni megy
vadászik
to shoot ahead előreszökken
előrerohan
kitör
kiválik
to shoot, shot forgat (filmet)
hajt (bimbót)
injekciót ad be
kilövell

Searching the extension dictionary:

19 different matching expressions found:

shoot! beszélj már!
shooter vadász
shoot at rálő
shoot of eliramodik
shoot up felröppen
shoot out kilövell
shoot away ellő
shoot down lelő
pea-shooter fúvócső
shoot ahead előretör
six-shooter hatlövetű
shoot a film filmez
shoot a goal gólt lő
shoot at sth rálö vmire
shooting-box vadászlak
duck shooting vadkacsázás
rubbish-shoot szeméttelep
sharp-shooter mesterlövész
shooting star hullócsillag

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!