[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

21 different matching expressions found:

race faj
fajta
verseny
zuhatag
életpálya
to race fut
rohan
siet
versenyez
arms race fegyverkezési verseny
flat race síkfutás
mill-race malomárok
racehorse versenyló
racecourse lóversenypálya
versenypálya
relay race staféta
váltófutás
hurdle-race akadályverseny
gátfutás
to run a race versenyt fut
to give up the race feladja a versenyt

Searching the extension dictionary:

29 different matching expressions found:

race pörög (motor)
verseny; versenyt fut
racer versenyző
raceme fürtvirágzat
boat-race evezősverseny
drag race lassúsági verseny
foot-race futóverseny
race-card versenyprogram
race-goer versenylátogató
road-race országúti verseny
sack-race zsák(ba)futás
tail-race malomzúgó
tide-race szökőár
race-track (ló)versenypálya
race-course versenypálya
race-meeting versenynap
walking-race távgyalogló-verseny
obstacle race akadályverseny
race / drag - lassúsági verseny
trotting-race ügetőverseny
race condition versenyhelyzet
go to the races versenyekre jár
his race is run ideje lejárt
RACE (EU) (röv) Research in Advanced Communications Technology for Europe - fejlett kommunikációs technológiák kutatása Európa számára (EU)
race the engine túráztatja a motort
elimination race kieséses verseny
race against time versenyfutás az idővel
cross-country race terepfutás
race against the time versenyfutás az idővel

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!