[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

77 different matching expressions found:

soft bársonyos
csendes
effeminált
elmosódó
enyhe
ernyedt
erőtlen
finom
gyenge
halk
halkan
hülye alak
kellemes
lágy
lágyan
nyugodt
nyájas
nőies
ostoba alak
puha
sima
soft! csak lassan!
pszt!
várj egy kicsit!
softy balek
mamlasz
szentimentális puhány
tökfej
softie balek
mamlasz
szentimentális puhány
tökfej
soft job jó kis állás
soft roe tejeshal ivarterméke
tejeshal teje
softened megenyhülve
softness enyheség
lágyság
puhaság
softwood puhafa
soft soap hízelgés
kenőszappan
soft spot gyenge pont
sebezhető pont
to soften csillapul
engesztel
engesztelődik
enyhít
enyhül
halkít
lehalkít
lágyul
lágyít
meglágyul
meglágyít
megpuhul
megpuhít
mérsékel
puhul
puhít
soft cover puha kötés
soft drink alkoholmentes ital
üdítőital
soft water lágy víz
soft-pedal bal pedál zongorán
soft palate lágy íny
soft solder hízelgés
lágyforrasz
talpnyalás
soft-headed együgyű
hülye
soft chancre lágyfekély
soft-hearted lágyszívű
to soften up puhít
soft currency nem konvertibilis valuta
the softer sex a szép nem
a gyengébb nem

Searching the extension dictionary:

23 different matching expressions found:

soft lágy, puha; halk
soften (meg)lágyul
softly lágyan
softish puhás
software program
szamitógépes program
soft snap potya
soft spot gyenge/sebezhető pont
soft tack kenyér
soft-soap (be)nyal
softening lágyulás
soft drink alkoholmentes üdítőital
üditö
soft-pedal tompít
softh iron lágyvas
soft sawder hízelgés
soft-boiled puhára főtt
soft-spoken barátságos
soft-witted hülye
softboiled egg lágytojás
soft-boiled egg lágytojás
softening (növ) puhulás (növ)
software dealer szoftver forgalmazó

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!