[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

84 different matching expressions found:

költ to breed, bred
to brood
to expend
to incubate
to versify
költő bard
bulbul
minstrel
poet
warbler
költés breed
brood
hatch
incubation
spending
költői inspired
poetic
poetical
költség charge
cost
expenditure
expense
költött fictional
fictitious
költöző migratory
költőnő poetess
költözés flit
migration
trek
költözik to migrate
to move
to move house
to trek
költségek charges
expenses
outgoings
költséges costly
dear
expensive
sumptuous
költemény lines
numbers
piece of poetry
poem
song
strain
verse
költözési migratory
költői mű piece of poetry
költészet poesy
poetry
költőiség poetry
költőpénz spending money
költekező wasteful
költözködés flit
move
lírai költő lyricist
költemények poetry
költőiesség poetry
költözködik to move house
költségvetés budget
calculation
költségtétel expense item
udvari költő laureate
poet laureate
költői művek poetical works
költészettan poetics
költ (pénzt) to spend, spent
költségmentes free of charge
no expenses
fix költségek general expenses
ősi költészet rune
vki költségére at sy's expense
koszorús költő laureate
poet laureate
költség nélkül scot-free
költségjegyzék statement of costs
statement of expenses
el nem költött unspent
költségmentesen free of charge
free of expense
lírai költemény lyric
született költő natural poet
állandó költség overhead

Searching the extension dictionary:

16 different matching expressions found:

költség cost 1.
költözik migrate
költséges custom-made
költőpénz pocket-money
költekező spender
költség/ár cost
költekezés dis-saving
spending
spending spree
költözködés move house
költség(ek) outlay
költségesség costliness
költ(ekezik) spend
költségszámla bill of costs
hatlövetű kolt colt with six chambers
költségviselés defrayal

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!