[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

35 different matching expressions found:

jarring civakodás
csikorgó
csikorgás
diszharmonikus
diszharmonikus hang
egyetértés hiánya
ellentétes
elütő
fülsértő
hamisan hangzó
kellemetlen benyomást keltő
kellemetlen hatást keltő
kopogás (motoré)
lökés
megrendítő
megrázkódtató
nem egyetértő
nyikorgó
nyikorgás
nézeteltérés
rengés
rezgés
rezgő
rázkódás
sercegés
sercegő
veszekedés
vibrálás
vibráló
viszály
ütődés
jarring table rázóasztal
jarring string nyekergő hangot hallató húr
jarring of the nerves idegek felőrlődése
idegek ingerlése

Searching the extension dictionary:

No matching expressions found.


Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!