[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

27 different matching expressions found:

to cope beboltoz
beborít
becserél
befed
boltozva fed
elcserél
felveszi a versenyt vkivel
kupolával ellát
megbirkózik vkivel
megállja a helyét vkivel szemben
megállja a helyét vki mellett
palástot ráad
találkozik vkivel
vásárol
átboltoz
érintkezik vkivel
üzletel
to cope over boltozatot alkot
föléhajlik
kidomborodik
kiugrik
ráhajlik
to cope with sg megbirkózik vmivel
to cope with sy megbirkózik vkivel
to cope with a danger veszéllyel megbirkózik
to cope with a situation megbirkózik egy helyzettel
megállja a helyét vmilyen helyzetben

Searching the extension dictionary:

No matching expressions found.


Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!