[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

55 different matching expressions found:

to touch előrajzol
felvázol
hozzányúl
meghat
megindít
megtapint
megérint
tapint
vonatkozik
ér vmihez
érint
érintkezik
to touch on kitér
érint
to touch up kiszínez
retusál
sarkall
ösztönöz
to touch off elsüt (fegyvert)
felrobbant
gyorsan lerajzol
kirobbant
leskiccel
to touch down földet ér
gólt szerez rögbiben
leszáll
to touch land partot ér
to touch upon kitér
érint
to touch bottom feneket ér
mélypontot ér el
to keep in touch kapcsolatban marad
tartja a kapcsolatot
to touch the spot rátapint a lényegre
rátapint a baj gyökerére
to touch at a port kikötőt érint
to touch the strings hárfázik
lanton játszik
to lose touch with sy elveszti a kapcsolatot vkivel
to be in touch with sy összeköttetésben van vkivel
érintkezésben van vkivel
kapcsolatban van vkivel
to put sg to the touch kipróbál vmit
próbára tesz vmit
to touch sy on the raw az elevenjére tapint vkinek
to touch the right key helyes hangot üt meg
to get in touch with sy kapcsolatban van
to get a touch of the sun napszúrást kap
to be out of touch with sy nincs kapcsolatban vkivel
nem érintkezik vkivel
to put sy in touch with sy összeismertet vkit vkivel
összehoz vkit vkivel
to touch sy for ten dollars tíz dollárra megvág vkit
to get in touch with sy or sg kapcsolatba kerül
érintkezésbe lép

Searching the extension dictionary:

3 different matching expressions found:

put to the touch kipróbál
touch to the quick elevenjére tapint
it is cold to the touch tapintásra hideg érzést kelt

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!