[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

76 different matching expressions found:

count gróf
megszámlálás
számlálás
számolás
számítás
vádpont
végösszeg
counter alsó konyhaszekrény
hárítás
játékpénz
kéreg (cipőben)
pult
pénztárablak
számláló
számlálókészülék
számoló
számológép
visszaütés
zseton
country ország
counter- ellen-
ellentétben
ellentétesen
countess grófné
grófnő
re-count újraszámlálás
to count beleszámít
megszámlál
megszámol
sorol
számlál
számol
számít
tart vminek
tekint vminek
countdown visszaszámlálás
countless számtalan
to counter ellenáll
hárít
szembehelyezkedik
visszaüt
countenance arckifejezés
tekintet
támogatás
counterfeit hamis
hamisított
hamisítvány
hamisítás
szimulálás
színlelés
tettetés
utánzat
utánzott
utánzás
counterpane ágytakaró
counterpart alakmás
ellenpéldány
hasonmás
másolat
countersign ellenjegyzés
jelszó
countryside környék
terület
vidék
vidéki táj
dry country szesztilalmas ország
szesztilalmas állam
far country távoli ország
old country óhaza
to count in beleszámít
beszámít
to count on számít vmire
számít vkire
to re-count újra megszámol
újra számol
újra számlál

Searching the extension dictionary:

24 different matching expressions found:

count (meg)számol
count. lásd countable
county megye
Count I kereseti kérelem első pontja (US)
counted számolt
counter játékbábu
country vidék
ország; vidék
count in be(le)számítás
count on számít rá
counting számolás
count out kiszámol
countable megszámlálható
count down visszaszámol
count upon számít
counteract ellensúlyoz
countryman vidéki ember
lose count eltéveszti a számolást
counterfoil szelvény
countermand visszaszív
countermove ellenintézkedés
counterpart társ
megfelelő, változat; kollega
counterplot ellenterv

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!