[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

30 different matching expressions found:

rotund dagályos
fellengzős
gömbölyű
gömbölyded
hangzatos
kerek
kör alakú
nagyhangú
szónokias
telt
zengzetes
öblös
rotunda kerek szoba
kerek terem
kupolával fedett épület
rotunda
rotundity dagályosság
fellengzősség
gömbölyűség
gömbölydedség
gömbölyű formák
gömbölyű idomok
hangzatosság
kerekség
kövérség
nagyhangúság
pocakosság
szónokiasság
telt formák
telt idomok

Searching the extension dictionary:

No matching expressions found.


Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!