[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

70 different matching expressions found:

to beat in betör
bezúz
fejébe ver
to beat up felhajt
felver
toboroz
összever vkit
to beat off elhárít
to beat out kiver
vékonyra kikalapál
to beat down lerombol
leszorít (árakat)
letűz (nap)
lever
megdönt
to beat into bever vmit vmibe
to beat time ütemez
üti a taktust
to beat about széllel küzd
to beat, beat dobog
kopogtat
legyőz
megver
megüt
porrá tör
ver
üt
to beat a drum dobol
to beat against nekiverődik
to beat the rap kimenti magát a vád alól
megússza a büntetést
to beat a carpet kiporolja a szőnyeget
to beat a retreat takarodót fúj
megfutamodik
visszakozik
hátrál
meghátrál
to beat sy hollow laposra ver vkit
to beat the goose kezeivel törzsét csapkodja
it is hard to beat alig múlható felül
to beat sy to pulp laposra ver vkit
péppé ver vkit
to beat the record megdönti a csúcsot
megjavítja a csúcsot
to be off one's beat kívül esik a hatáskörén
to beat one's brains töri a fejét
to beat to a frazzle félholtra ver
laposra ver
ronggyá ver
to beat sy to a jelly péppé ver vkit
to beat sy's ear down megpofoz vkit
to beat, beat, beaten söpör
ver
megüt
megver
porrá tör
legyőz
dobog
kopogtat
to beat about the bush kertel
köntörfalaz
kerülgeti a forró kását
to beat around the bush kertel
to beat sy at his own game saját fegyverével győz le vkit
to beat the hell out of sy kiveri a lelket vkiből
to browbeat, -beat, -beaten megfélemlít
lehurrog
erőszakoskodik vkivel
to beat the stuffing out of sy jól elpáhol vkit
jól elnadrágol vkit

Searching the extension dictionary:

7 different matching expressions found:

beat to pulp laposra ver
beat to a frazzle laposra ver
to beat, beat, beat/beaten megver
ver
üt
megüt
gyepál

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!