[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

72 different matching expressions found:

to knock kopog
kopogtat
leszól
lök
megkopogtat
meglök
megzörget
megüt
zörget
ócsárol
üt
to knock in bever
to knock up felcsinál
felver (álmából)
kifáraszt
kifárad
összecsap
összetákol
összeüt
to knock off abbahagy
befejez
enged (árból)
levág (cikket)
leüt
összecsap
to knock out kiver
kiüt
to knock down földhöz vág
kiüt
lebont
lerombol
leszorít (árat)
leüt
odaítél
szétszed
szétszerel
to knock into belever
bever
nekiütődik
nekikoccan
to knock over feldönt
ledönt
to knock about csavarog
kóborol
összever
to be knocked up kivan
teljesen kivan
to knock against beleütődik
nekiüt
nekiütődik
összetalálkozik
to knock to pieces szétzúz
to knock up against beleütközik
nekiütközik
to knock on the head agyonüt
véget vet vminek
to knock spots off sy alaposan elpáhol vkit
alaposan megver vkit
to knock up a century száz pontot csinál
to be knocked down by sg elüti vmi
elütötte vmi
to knock sy off his perch elintéz vkit
legyőz vkit
megsemmisít vkit
to knock the stuffing out jól elver
jól elnadrágol
to knock into a cocked hat tönkrever
kikészít
halomra dönt (érveket)
not to feel up to the knocker nem érzi magát elemében
to knock the ash off the cigar hamuzik
to be dressed up to the knocker kicsípte magát

Searching the extension dictionary:

2 different matching expressions found:

knock to pieces szétzúz
to knock your socks off hanyatt esel (örömtől vagy meglepetéstől)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!