[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

28 different matching expressions found:

to rap beszélget
durván beszél
kopog
kopogtat
megfricskáz
megüt
rendre utasít
rákoppint
szövegel
társalog
éles hangot használ
to rape elrabol
erőszakot követ el vkin
megerőszakol
to rap at kopog
to rap on kopog
to be rapt a gondolataiba mélyed
to rap out kibök
kikopog
kikopogtat
kimond
to beat the rap kimenti magát a vád alól
megússza a büntetést
to take the rap más miatt lakol ártatlanul
to run the rapids átkel a zúgón
to shoot the rapids átkel a zúgón
to go into raptures over sg áradozik vmiről
dicshimnuszokat zeng vmiről

Searching the extension dictionary:

No matching expressions found.


Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!