[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

72 different matching expressions found:

pub büfé
italbolt
kocsma
söntés
pubic szemérem-
ágyéki
public köz-
közönség
közös
közösségi
nyilvános
nyilvánosság
általános
puberty pubertás
publican kocsmáros
vendéglős
publicly nyilvánosan
in public nyilvánosan
nyilvánosság előtt
pubescent bolyhos
pelyhes
pihés
pubertásban lévő
serdülő korban lévő
szőrös
publicity hirdetés
hírverés
nyilvánosság
népszerűsítés
reklámozás
publisher kiadó
könyvkiadó
pubescence bolyhok
bolyhosság
fanosodás
pelyhek
pubertás
serdülés
szőr
pubic hair fanszőr
to publish kiad
közzétesz
megjelentet
public body nyilvános szerv
public debt államadósság
public life közélet
public weal közjó
közérdek
public work közmunka
publication kiírás
public enemy közellenség
public house kocsma
vendéglő
public order közrend
public place közterület
public works közművek
középületek
közmunka
közmű
to publicize nyilvánosságot ad vminek
nyilvánosságra hoz vmit
public health közegészségügy
public orator egyetem hivatalos szónoka
public school előkelő bentlakásos iskola
public spirit közösségi szellem
public toilet nyilvános vécé
for public use közhasználatra
public company részvénytársaság
public holiday törvényes ünnep
public library közkönyvtár
public opinion közvélemény
public servant közalkalmazott

Searching the extension dictionary:

28 different matching expressions found:

pub kiskocsma
becsületvesztő
talponálló
apák boltja
korcsma
public nyilvánosság,nagyközönség; nyilvános
puberty serdülőkor
publish közzétesz
kiad, megjelentet
pubescent serdülő
publicist újságíró
publisher (könyv)kiadó
public due köztartozás
make public nyilvánosságra hoz
public body nyilvános intézmény
Public Body köztestület
public road közút
public sale árverés
publication közzététel
kiadvány, publikáció
pub-crawling kocsmázás
public baths uszoda
public rooms közös helyiségek
public works társadalmi munka
notary public közjegyző
public / in - a nyilvánosság elött
public school középiskola
közönséges állami iskola, elemi/közép

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!