[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

43 különböző kifejezést találtam:

company csapat (Javítás)
csoport (Javítás)
hajólegénység (Javítás)
legénység (Javítás)
század (Javítás)
színtársulat (Javítás)
társaság (Javítás)
társulat (Javítás)
vállalat (Javítás)
low company rossz társaság (Javítás)
have company vendégei vannak (Javítás)
bearer company egészségügyi század (Javítás)
sebesültszállító század (Javítás)
livery company londoni céh (Javítás)
parent company anyavállalat (Javítás)
anyaintézet (Javítás)
központi üzlet (Javítás)
public company részvénytársaság (Javítás)
company officer csapattiszt (Javítás)
company commander századparancsnok (Javítás)
subsidiary company leányvállalat (Javítás)
theatrical company színtársulat (Javítás)
to be good company jó társalgó (Javítás)
to keep sy company együtt van vkivel (Javítás)
szórakoztat vkit (Javítás)
elkísér vkit (Javítás)
vele megy (Javítás)
joint-stock company részvénytársaság (Javítás)
to get one's company századossá lép elő (Javítás)
to keep good company jó társaságba jár (Javítás)
to shun evil company kerüli a rossz társaságot (Javítás)
to get into bad company rossz társaságba keveredik (Javítás)
to keep company with sy együtt jár vkivel (Javítás)
to part company with sy elválik vkitől (Javítás)
elbúcsúzik vkitől (Javítás)
present company excepted a jelenlevők kivételével (Javítás)
limited liability company korlátolt felelősségű társaság (Javítás)
to see very little company keveset jár társaságba (Javítás)
our company numbered twenty húszan voltunk (Javítás)
to hold shares in a company részvényese egy vállalatnak (Javítás)
to cast a chill over a company lehűti a hangulatot (Javítás)
lehűti a kedélyeket (Javítás)
preliminary expenses of a company társaság alapítási költségei (Javítás)

Keresés a kibővített szótárban :

22 különböző kifejezést találtam:

company társaság; vállalat (Javítás)
tour company utazási iroda (Javítás)
public company közhasznú társaság (kht.) (Javítás)
be good company jó társalgó (Javítás)
express company szállítóvállalat (Javítás)
keep sb company nem hagy magára vkit (Javítás)
limited company korlátolt felelősségű társaság (Javítás)
private company zártkörű társaság (Javítás)
trading company (kül)kereskedelmi vállalat (Javítás)
offshore company adóparadicsomban működő (fantom)cég (Javítás)
training company menetszázad (Javítás)
insurance company biztosító társaság (Javítás)
keep good company jó társaságba jár (Javítás)
they have company vendégeik vannak (Javítás)
construction company építkezési vállalat (Javítás)
get into bad company rossz társaságba keveredik (Javítás)
incorporated company részvénytársaság (Javítás)
see very little company keveset jár társaságba (Javítás)
cast a chill upon a company lehűti a kedélyeket (Javítás)
make one's bow to the company elköszön a társaságtól (Javítás)
Public Limited Company (PLC.) Részvénytársaság (Javítás)
quality certification company vizsgáló és tanúsító cég (Javítás)

Javítás ki