[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

48 különböző kifejezést találtam:

meghatároz to allocate
to appoint
to assign
to define
to determine
to lay down
to peg down
to pitch
to stipulate
meghatározó decisive
determinative
determining
meghatározás assay
definition
determination
meghatározott allotted
determinate
limited
stipulated
meghatározható definable
determinable
meghatározottság definiteness
előre meghatároz to predetermine
nem meghatározása sex determination
meghatározhatatlan elusive
neutral
unidentifiable
előre meghatározott predetermined
pontosan meghatároz to define
állomást meghatároz to log
optimumot meghatároz to optimize
meghatározott rendben in a fixed order
optimum meghatározása optimization
szeszfok meghatározás standardization
pontosabb meghatározás modification
nehezen meghatározható nondescript
közelebbről meghatároz to specify
pontosabban meghatároz to specify
szakaszait meghatározza to phase
meghatározott időpontban at a definite hour
helyzetpont-meghatározás fix
meghatározza a helyzetét to take the bearings
közelebbről meghatározott specific
reciprok értéket meghatároz to reciprocate
vegyülési arány meghatározás standardization
utca meghatározott szélessége building line of a street
meghatározza a hajó helyzetét to take an observation
keresztrejtvény meghatározásai clues of cross-word puzzle

Keresés a kibővített szótárban :

34 különböző kifejezést találtam:

meghatároz define
determine
meghatározza take the bearings
meghatározott defined
meghatározások defines
meghatározó elv informing principle
újra meghatároz redefine
meghatározatlan undefined
undetermined
unspecified
előre meghatároz foreordain
tömeg meghatározás quantification
tömeget meghatároz quantify
meghatározhatatlan undefinable
uralkodó, meghatározó dominant
meghatároz, megállapit determine
meghatározó, azonosító identifying
definició, meghatározás definition
mennyiségileg meghatároz to quantify
meghatározott időközökben at stated intervals
mennyiségileg meghatározható quantifiable
leszögez, pontosan meghatároz pinpoint
meghatároz, pontosit, megszab specify
nem meghatározott/azonositott unidentified
file szerkezetet meghatározó táblázat file structure definition table
matematikai görbékkel meghatározott vonal spinline
ciklust, ritmust meghatároz, vagy módosít to entrain
szerződés - A Phare meghatározása szerint (PHARE) contract (PHARE)
meghatározott magatartásra kötelezés iránti kereseti kérelem equitable relief
pályázat - A Phare segély odaítélésének meghatározó formája. (PHARE) tender (PHARE)
keretmegállapodás - a Phare végrehajtása kapcsán az Európai Unió és a partner ország között kötött, az együttműködés szakmai, jogi és igazgatási kereteit meghatározó jogi okmány. (PHARE) framework agreement (PHARE)
feladatmeghatározás - Egy pályázat feltételei szerinti szolgáltatási igények és célkitűzések pontos meghatározása, esetenként az alkalmazandó módszereket és eszközöket is tartalmazza. (PHARE) terms of reference (PHARE)
a Finanszírozási Nyilatkozat kiegészítése - a Nyilatkozatban meghatározott célok, tevékenységek és várható költségek nagyobb arányú változását részletező, a szerződő felek által aláírt okmány. (PHARE) addendum to a Financing Memorandum (PHARE)
ellenőrző és értékelő jelentés - Évente készítik az eltelt időszak eredményeiről. Megállapításait a következő időszak Phare-programjait meghatározó startégiai tervek elkészítésénél hasznosítják. (PHARE) Monitoring & Assessment Report (PHARE)

Hibás fordítást vagy gépelési hibát talált a szótárban? Kérjük, jelezze a hibát a szótár szerkesztőinek a kiválasztott szócikkre kattintva a jobb egérbillentyűvel, majd a "Javítás..." menüpontot kiválasztva. Ha ez nem működne (pl. mert régebbi böngészője van, vagy nincsen engedélyezve a JavaScript), akkor kérjük, kattintson ide, hogy javítási üzemmódba kapcsoljon! Előre is köszönjük, hogy segítenek a szótár jobbátételében!