[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

74 különböző kifejezést találtam:

to heart fejbe borul
fejesedik
to hearken figyel
hallgat
hallgatózik
hallgatódzik
to hearten buzdít
bátorít
felbátorít
felbátorodik
új erőt ad
to heart up fejbe borul
fejesedik
to hear mass misét hallgat
to hearten up felbátorodik
to lose heart elcsügged
to take heart felbátorodik
to hear sy out végighallgat vkit
to hear, heard hall
hallgat
letárgyal
meghall
meghallgat
megtud
tárgyal
értesül
to get by heart könyv nélkül megtanul
to hear from sy hírt kap vkitől
levelet kap vkitől
üzenetet kap vkitől
to take to heart szívére vesz
to gain a hearing meghallgatást nyer
to laugh heartily jóízűen nevet
szívből nevet
to win sy's heart megnyeri vki szívét
to go to hear mass misére megy
to hear the lesson kikérdezi a leckét
feleltet
to break sy's heart összetöri vki szívét
to hear the witness kihallgatja a tanút
to search the heart lelkiismeret-vizsgálatot tart
to sink one's heart elszorul a szíve vkinek
to take sg to heart szívére vesz vmit
lelkére vesz vmit
to put heart into sy lelket ver vkibe
to steel one's heart megacélozza akaratát
összeszedi magát
to do one's heart good örömet okoz vkinek
to eat one's heart out bánkódik vmi miatt
emésztődik vmi miatt
to get sg off by heart könyv nélkül megtanul vmit
szóról szóra bevág vmit
to the heart's content kedvére
szíve szerint
hoping to hear from you válaszát várva
szíves válaszát várva
to hear sy's confession gyóntat
to unburden one's heart könnyít a lelkén
kiönti a szívét
to die of a broken heart bánatában hal meg
megszakad a szíve
to one's heart's content kedvére
szíve szerint
to open one's heart to sy kiönti a szívét vkinek
the thing next to my heart ami nekem legkedvesebb
to be shocked to hear that megdöbbenéssel hallja hogy
megrendülten hallja hogy
to hear a child his lesson kikérdezi a leckét
to set one's heart at rest megnyugszik
have not the heart to do sg nincs szíve megtenni
not find it in one's heart to nincs kedve megtenni vmit
nincs bátorsága megtenni vmit
to talk with sy heart to heart nyíltan beszél vkivel
őszintén beszél vkivel

Keresés a kibővített szótárban :

8 különböző kifejezést találtam:

to hear hallani
take to heart szívére vesz
to hear, heard, heard hallani
listen to my heartbeat halgasd meg a szívem dobbanását
i am sorry to hear that sajnálattal hallom, hogy
i was delighted to hear (nagy) örömmel hallottam
i trust to hear from you soon remélem, nemsokára hírt kapok öntől
i heard to my astonishment that meglepetéssel értesültem, hogy

Hibás fordítást vagy gépelési hibát talált a szótárban? Kérjük, jelezze a hibát a szótár szerkesztőinek a kiválasztott szócikkre kattintva a jobb egérbillentyűvel, majd a "Javítás..." menüpontot kiválasztva. Ha ez nem működne (pl. mert régebbi böngészője van, vagy nincsen engedélyezve a JavaScript), akkor kérjük, kattintson ide, hogy javítási üzemmódba kapcsoljon! Előre is köszönjük, hogy segítenek a szótár jobbátételében!