[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

80 különböző kifejezést találtam:

akadály balk
bar
barrier
block
check
clog
curb
difficulty
drag
handicap
hindrance
hitch
hurdle
impediment
leap
let
lion in the path
lion in the way
object
objection
obstacle
obstruction
retardation
rock
setback
shackle
wattle
akadályoz to bottleneck
to clog
to clog up
to cramp
to detain
to embarrass
to encumber
to hamper
to hold up
to impede
to incapacitate
to keep from
to obstruct
to put back
to put off
to set back
to stall
to tie
akadályozó obstructive
akadályozás hindrance
incapacitation
obstruction
nem akadály no object
akadálytalan expidite
free
glib
unhampered
unhindered
unimpeded
unobstructed
untrammelled
akadályozott hampered
akadálymentes clean
clear
akadályverseny hurdle-race
hurdles
akadályoztatás incapacitation
akadályozatlan unhampered
unhindered
rejtett akadály snag
forgalmi akadály hold-up
traffic jam
növést akadályoz to stunt
nem akadályozott unhampered
bosszantó akadály hang-up
akadálytalan folyás streamline
akadálytalan áramlás streamline
vesszőfonadék-akadály wattle
akadályversenyen ugrat to hurdle
körülkerüli az akadályt to go round an obstacle
akadályozza vminek a növését to dwarf
akadályokat gördít vki útjába to crab
tevékenységében akadályoz vkit to put a stopper on sy's activities

Keresés a kibővített szótárban :

18 különböző kifejezést találtam:

akadály stumbling-block
stymy
akadályoz cumber
obstruct
to congest
bár; akadály bar
akadályozott cumbersome
akadályoztat to stymy
akadály(ozás) obstruction
akadályverseny obstacle race
steeplechase
akadályoz, gátol hinder
tömb; akadályoz, gátol block
akadályozza a forgalmat obstruct the traffic
váratlan bosszantó eset/akadály contretemps
katonai gyakorlat akadálypályán fatigue
poloska; bogár; hiba, akadály, difi bug 1.
"semmi sem akadályozhatja meg, hogy el ne menjen" nothing will stop him from going

Hibás fordítást vagy gépelési hibát talált a szótárban? Kérjük, jelezze a hibát a szótár szerkesztőinek a kiválasztott szócikkre kattintva a jobb egérbillentyűvel, majd a "Javítás..." menüpontot kiválasztva. Ha ez nem működne (pl. mert régebbi böngészője van, vagy nincsen engedélyezve a JavaScript), akkor kérjük, kattintson ide, hogy javítási üzemmódba kapcsoljon! Előre is köszönjük, hogy segítenek a szótár jobbátételében!