[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

32 different matching expressions found:

to wed egybekel
egybeköt
egyesít
feleségül ad
felségül vesz
férjhez ad
férjhez megy
hozzáad
hozzámegy
házasodik
házasságra lép
megesküszik
megházasít
párosít
összead
összeesket
összeházasodik
összeházasít
to wedge beszorít
beékel
ékkel széthasít
to wedlock férjhez ad
megházasít
megnősít
to wedge in beszorít
beékel
wedded to sg elválaszthatatlan vmitől
hűségesen kitartó vmi mellett
to wedge oneself in bepréseli magát
to be wedded to his opinion következetesen kitart nézete mellett
következetesen kitart véleménye mellett
makacsul ragaszkodik véleményéhez

Searching the extension dictionary:

One matching expression found:

be wedded to an opinion makacsul ragaszkodik egy véleményhez

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!