[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

58 different matching expressions found:

összeköt to add
to aggregate
to ally
to articulate
to band
to bind, bound
to combine
to conjugate
to frap
to interconnect
to join up
to joint
to knot
to link
to rack
to yoke
összekötő combiner
copulative
összekötés interlock
splice
trussing
összekötöz to bundle
to bundle up
to rope
to tie
to tie up
to truss
to truss up
összekötött bound
copulate
összekötő út by-pass
balösszekötő inside left
összeköttetés connection
liaison
jobbösszekötő inside right
összekötő tiszt liaison officer
összekötőszőnyeg throw rug
szíjjal összeköt to belt
szalaggal összeköt to tape
rádió-összeköttetés radio link
kötőjellel összeköt to hyphen
to hyphenate
aktaösszekötő szalag red tape
aktaösszekötő zsineg red tape
kötélzettel összeköt to frap
légösszekötő feltörés upset
sínhevederrel összeköt to splice
összeköttetést létrehoz to get sy through
összeköttetés megszűnése black-out
összeköttetése van vkinél have a pull with sy
összeköttetésben nem álló uncommunicating
összeköttetés megszakítása interception
összeköttetésben van vkivel to be in touch with sy
összekötőkapocsként szolgál to mediate
közvetlen vasúti összeköttetés through train
egymással kölcsönösen összeköt to interconnect
összeköttetéseket vesz igénybe to pull strings
az összekötő szöveget mondó személy narrator

Searching the extension dictionary:

22 different matching expressions found:

összeköt connect
splice
to bind up
összekötő conjunctive
összeköt, beköt tie up
összeköttetésben be in touch
összekötő kapocs link
összeköt, kapcsol connect
(összekötő) kapocs liaison
bekapcsol, összeköt fasten
kormányösszekőtőrúd tie-rod
összeköt (gondolattal) to associate
összeköt; beköt; rögzit bind , bound , bound
összeköttetési vannak be well backed
kapcsolat, összeköttetés contact
létrejött az összeköttetés communication was effected
üzleti összeköttetésbe lép enter into business connections
távbeszélő összeköttetést létesít put a call through
összeköti a kellemest a hasznossal combine work with pleasure
elektromos-/ nagyáramú összekötősin busbar
összeköttetést létrehoz establish a call
ellentétes fogalmak összekötése (pl. keserű méz) oxymoron

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!