[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

32 different matching expressions found:

csekély low
meager
meagre
narrow
nice
scant
slight
slim
trifling
csekélység jot
trifle
csekélyebb less
lesser
minor
csekélységem my humble self
legcsekélyebb least
csekély ember smatterer
csekély érték tinhorn
csekély értékű tinhorn
csekély létszámú few in number
small in numbers
csekély illetmény pittance
csekély eshetőség slim chance
csekély fontosságú trivial
csekély jövedelműek lower income brackets
csekély jelentőségű marginal
nem csekélyebb mint nothing less than
csekély valószínűség off-chance
csekély volta vminek paucity
egész csekély valószínűség outside chance
csekély tudását fitogtatja to smatter
csekély ismeretét fitogtatja to smatter

Searching the extension dictionary:

15 different matching expressions found:

csekély exiguous
remote
csekélység paucity
csekély(ség) trifling
csekély haszon narrow margin of profit
csekély többség bare majority
csekély értelmű no-brainer
csekély, könnyü slight
csekély/kis szám fewness
csekély jelentőségű it is of little amount
enyhe, kisebb, csekély minor
csekély értékű apróság picayune
enyhén, csekély mértékben slightly
csekély valószínűsége volt it was an outside chanche
jelentéktelen, csekély, apró trivial

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!