[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

17 different matching expressions found:

retreat csendes pihenőhely
csendes napok
lelkigyakorlat
magányosság
menedékhely
takarodó
visszavonulás
visszavonultság
to retreat hátrál
megszalad
visszavonul
to pretreat előkezel
to beat a retreat takarodót fúj
megfutamodik
visszakozik
hátrál
meghátrál

Searching the extension dictionary:

One matching expression found:

pretreated elökezelt

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!