[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

49 different matching expressions found:

amble baktatás
poroszkálás
gamble fogadás
hazárdjáték
ramble elkalandozás
kószálás
séta
bramble földi szeder
gambler játékos
kártyás
rambler fecsegő
futórózsa
kószáló
vándorló
összevissza beszélő
shamble cammogás
csoszogás
preamble bevezetés
előszó
indokolás
scramble kúszás
mászás
tolongás
tülekedés
shambles mészárszék
rendetlenség
romhalmaz
vágóhíd
zűrzavar
összevisszaság
to amble baktat
lépked
poroszkál
to gamble hazardíroz
hazárdjátékot játszik
to ramble elkalandozik
fecseg
kóborol
kószál
sétál
to shamble cammog
csoszog
to scramble kúszik
mászik
tülekedik
összezavar
scrambled eggs tojásrántotta
rántotta
to gamble away eljátszik

Searching the extension dictionary:

12 different matching expressions found:

gamble szerencsejáték
szerencsejátékon játszik
gambler (szerencse)játékos
preamble előszó, bevezetés, indokolás
scramble bekúszni
harc, tülekedés, küzdelem
gamble off eljátszik
unscramble megfejt
gamble away eljátszik
scramble for tolakodik
crimson rambler piros futórózsa
scramble to one's feet feltápászkodik

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!