[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

81 different matching expressions found:

pace gyorsaság
ha megengedik
iram
járás
járásmód
lépés
menetsebesség
poroszkálás
sebesség
vki engedelmével
apace gyorsan
rohamléptekkel
rohamosan
space betűköz
férőhely
hely
időköz
időszak
kiterjedés
köz
szóköz
terület
táv
távolság
tér
térköz
térző
világűr
űr
spacer alátét betétdarab
alátétgyűrű
alátétlemez
alátétvas
betéttuskó
elosztóvas
faék
kizáró
léc
szóközbillentyű
távköztartó
távtartó
térközállító
térző
ék
üres filmkocka
to pace iramot diktál
kilép
kimért lépésekkel megy
lassan halad
lassan megy
lelép
levegőből irányít
lépked
lépésben halad
lépésben megy
meggondolt lépésekkel megy
nagy léptekkel ró vmit
poroszkál
tempót diktál
ütemre menetel
airspace hézag
kubatúra
légköbméter-tér
légrés
légtér
rés
spaceman űrhajós
to space feloszt
ritkít
szétoszt
térközökkel elhelyez
air space légtér
even pace egyenletes sebesség
egyenletes gyorsaság
spaceship űrhajó
spacesuit szkafander
űrruha
dead space holttér
káros tér
floorspace födémterület
gép-alapterület

Searching the extension dictionary:

19 different matching expressions found:

pace ütem, iram, sebesség
pacer léptető
space tér, ür
-paced -lépésű
spaced elosztott
spaces üres helyek
outpace lehagy
carapace páncél
spacebar 'spacé billentyü
aerospace légitér (és világűr)
backspace visszalépés
'spacé visszafelé (törlés)
copacetic nagyon megfelelő
foot-pace gyalogtempó
keep pace lépést tart
pacemaker szívritmus-szabályzó
space bar szóközbillentyű
space-bar szóközbillentyű
spaceport űrállomás

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!