[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

20 different matching expressions found:

to compound egyezkedik
egyezséget köt
elegyít
elintéz
elrendez
kever
kiegyezik
kompaundál
kényszeregyezséget köt
megegyezik
rendez
vegyít
összekever
összetesz
to compound a debt adósságot konszolidál
to compound a felony feljelentéstől eláll
to compound interest kamatot tőkésít
to compound for a tax adóállományban állapodik meg
megváltja adókötelezettségeit
to compound a medicine orvosságot készít

Searching the extension dictionary:

No matching expressions found.


Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!