[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

41 different matching expressions found:

racket csalás
lárma
megpróbáltatás
panama
pingpongütő
teniszütő
tivornyázás
zenebona
zsarolás
zsivaj
ütő
bracket konzol
polc
tartó
zárójel
brackets zárójel
crackets rágnivaló
racketeer gengszter
zsaroló
to racket lármát csap
mulatozik
zajosan él
to bracket egy kalap alá vesz
zárójelbe tesz
összekapcsol
racketeering gengszterség
megzsarolás
panamázás
zsarolás
tennis racket teniszütő
round brackets zárójel
kerek zárójel
income brackets jövedelemkategóriák
square brackets szögletes zárójel
to kick up a racket nagy hűhót csap
nagy botrányt csap
nagy lármát csap
flapper-bracket-seat motokerékpár-pótülés
to be in on a racket benne van a buliban
lower income brackets kisfizetésűek
csekély jövedelműek

Searching the extension dictionary:

13 different matching expressions found:

bracket párkány
curly brackets kapcsos zárójel {}
income bracket jövedelemkategória
round brackets kerek zárójel ()
square bracket szögletes zárójel []
squash-rackets minitenisz
hanging bracket akasztófül
kick up a racket nagy lármát csap
be in on a racket benne van a buliban
left-angle bracket kisebbjel (<)
income-tax brackets jövedelemadó-kategória
right angle bracket nagyobb jel
lower income brackets kisjövedelműek

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!