[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

22 different matching expressions found:

fillip apróság
bagatell
enyhe izgatószer
fricska
hiábavalóság
pattintás
semmiség
ösztönzés
to fillip buzdít
fricskát ad
fricskáz
izgat
sürget
ujjával pattint
to fillip off lefricskáz
to give a fillip to sy felpezsdít vkit
felélénkít vkit
serkentően hat vkire
stimulál vkit
élénkítően hat vkire
új életet önt vkibe
not to be worth a fillip kutyagumit se ér

Searching the extension dictionary:

One matching expression found:

fillip serkent(és)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!