[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

55 different matching expressions found:

tétlenség idleness
inaction
inactivity
inertia
inertness
passiveness
passivity
sloth
torpidity
torpidness
vacuousness
hitetlenség disbelief
incredulity
infidelity
unbelief
értetlenség incomprehension
kötetlenség informality
feltétlenség absolutism
büntetlenség impunity
sértetlenség integrity
tehetetlenség helplessness
impotence
inability
inability to do sg
incapacity
inertia
inertness
paralysis
powerlessness
tömítetlenség leakage
mérhetetlenség hugeness
vastness
érthetetlenség incomprehensibility
incomprehensibleness
tehetetlenségi inertial
feddhetetlenség integrity
probity
kielégítetlenség dissatisfaction
frustration
tévedhetetlenség infallibility
érinthetetlenség untouchability
kérlelhetetlenség implacability
rigor
rigour
legyőzhetetlenség invincibility
rettenthetetlenség audaciousness
audacity
indomitability
összeférhetetlenség incompatibility
nélkülözhetetlenség indispensability
félreérthetetlenség pointedness
engesztelhetetlenség implacability
kifürkészhetetlenség unfathomability
elidegeníthetetlenség perpetuity
tehetetlenségi nyomaték moment of inertia

Searching the extension dictionary:

12 different matching expressions found:

lehetetlenség absurdity
impossibility
őszintétlenség lip service
érthetetlenség obscurity
sérthetetlenség inviolability
összeférhetetlenség conflict of interest
employee conflict of interest
passzivitás, tétlenség passivity
összeegyeztethetetlenség irreconcilability
nyugalom, tétlenség, téli álom(állaté) quiescence
érdekellentét, összeférhetetlenség (PHARE) conflict of interest (PHARE)
megszentségteleníthetetlenségeskedéseitekért one of the longest hungarian words

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!