[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

68 different matching expressions found:

áradó surging
torrential
maradó permanent
kiáradó effusive
áradozó effusive
paradox paradoxical
túláradó effusive
exuberant
flush
luxuriant
áradozva effusively
áradozás gush
áradozós gushy
elmaradó laggard
áradozik to gush
fáradozás effort
pains
trouble
while
paradoxon paradox
megmaradó remaining
residual
residuary
kiszáradó searing
fáradozik to exert
to labor
to labour
to plod away
to take pains
túláradóan exuberantly
profusely
elmaradozó laggard
straggler
elmaradozik to drop away
to lag behind
lemaradozik to fall behind
áradó jókedv elation
kiáradó hatás aura, aurae
áradozó bókok effusive compliments
paradox módon paradoxically
hátramaradott relict
survivor
áradozó stílus copious language
copious style
túláradó érzés effusiveness
hátramaradozik to drag behind
to hang the arse
áradozó személy gusher
áradozik vmiről to go into raptures over sg
alul maradó fél underdog
vízen fennmaradó awash
túláradóan vidám hilarious
életben maradott survivor
fennmaradó összeg remainder
egy helyben maradó sedentary
fészken maradó madarak resident birds
csavarás nélkül száradó drip-dry
facsarás nélkül száradó drip-dry
médiumból kiáradó plazma ectoplasm
rendszeresen távol maradó absentee
rostán visszamaradó anyag overflow
overs
oversize
szitán visszamaradó anyag overflow
overs
oversize
köszönöm szíves fáradozását thank you for all your trouble
tárgyalásról távolmaradó fél defaulter

Searching the extension dictionary:

17 different matching expressions found:

túláradó ebullient
fáradozik exert
elmaradott high and dry
nem maradok i shall not stay
i shan't stay
postán maradó poste restante
hátramaradozik drag behind
gyorsan száradó quick-setting
visszamaradottság backwardness
memóriában maradó memory-resident
renitens távolmaradó absentee
elmaradozik/lemorzsolódik drop away
postán maradó (küldemény) to be called for
igazolatlanul távol maradó absent without leave
sajátfeszültség, maradó feszültség residual stress
a print tárban maradó része installálva resident part of print installed
- az Európai Bizottság kezdeményezésére évente 2-3 alkalommal sorra kerülő nagyszabású üzletember-találkozó fantázianeve. Rendszerint valamely tagállam viszonylag visszamaradottabb térségében kerül sorra. A kis- és középvállalati fejlesztésre kidolgozott Europartenariat (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!