[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

26 different matching expressions found:

minor alárendelt
csekélyebb
fiatalabbik
jelentéktelen
kicsi
kisebb
kiskorú
kiskorú gyermek
melléktantárgy
moll
moll hangnem
a minor a-moll
minority kisebbség
kisebbségi
kiskorúság
asia minor kisázsia
minor road alsóbbrendű út
mellékútvonal
minor suit káró vagy treff
minor chord moll akkord
minor injury könnyű sérülés
minor orders alsóbb rendek
in a minor key lehangoltan
szomorúan
minority report különvélemény
minority rights kissebségi jogok

Searching the extension dictionary:

6 different matching expressions found:

minor enyhe, kisebb, csekély
minority kissebbségi
minor road mellékút
minor suit káró v. treff
minor total legkisebb összegfokozat
monkey-cup tree (Lecythis minor) majomcsésze-fa

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!