[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

30 different matching expressions found:

to get up felkel
felmegy
felmászik
feltámad
feláll
felébreszt
rendez
szervez
összeállít
to get upright egyenesbe jön
visszalendül a függőlegesbe
startling get-up feltűnést keltő öltözet
hajmeresztő öltözet
to get muddled up összezavarodik
to get fed up with megun vmit
to get the wind up be van tojva
be van gyulladva
to get sy's back up feldühösít vkit
to get mixed up in sg belekeveredik vmibe
belezavarodik vmibe
to get sy's dander up feldühít vkit
to get one's dander up dühbe gurul
to get one's monkey up dühbe gurul
begurul
to get sy up on his ears felbosszant vkit
megharagít vkit
to get up a subscription gyűjtőívet bocsát ki
költséget közösen visel
to get up with the larks korán kel
to get the upper hand of sy fölébe kerekedik vkinek

Searching the extension dictionary:

23 different matching expressions found:

get up felvisz
összeállít
felkel (pl. ágyból)
get-up öltözet
get up to elér
to get up felkelni
get back up feldühösít
get up late későn kel fel
get mixed up belezavarodni
összekeveredik, összezavarodik
get balled up belezavarodik
get worked up felizgatja magát
get oneself up kiöltözik
get steamed up felmegy benne a pumpa
get stopped up eldugul
get tangled up belebonyolódik
get the wind up be van tojva
mix / get -ed up összekeveredik, összezavarodik
get one's dander up dühbe gurul
get one's monkey up dühbegurul
get up a subscription költségeket közösen viselni
backing up file to target file mentése a célmeghajtóra
used to / i - get up early. régebben korán keltem.

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!