[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

28 different matching expressions found:

to gather begyűjt
betakarít
csoportosul
erősödik
gyülekszik
következtet
leszed
növekszik
összegyűjt
összehúz
összeszed
to gather pace felgyorsul
fokozza sebességét
gyorsul
meggyorsul
növeli sebességét
to gather up sg felszed vmit
összeszed vmit
to gather round sy vki köré gyűlik
to gather together összegyűlik
összegyűjt
to gather to a head tetőpontjára ér
válságossá válik
elgennyed
gennyed
to gather confidence önbizalmat merít
összeszedi a bátorságát
to gather oneself together összeszedi magát

Searching the extension dictionary:

2 different matching expressions found:

to gather gyülekezik
be gathered to one's fathers megtér őseihez

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!